martes, 22 de mayo de 2012


A romaría de Cunqueiro

A vida e obra do xenial escritor mindoniense Álvaro Cunqueiro segue a ser actualidade logo de que, no pasado ano, celebraramos o centenario do seu nacemento.
Desta volta é o investigador Xosé Antonio López Silva quen nos sorprende coa recuperación dun nutrido feixe de artigos periodísticos en castelán nos que Cunqueiro recala nos eidos do relixioso e mesmo do haxiográfico.
A compilación destes traballos leva o descritivo título de De santos y milagros e foi publicada pola Fundación Banco Santander na súa colección Obra Fundamental, que xa acollera obra doutros significados autores de todo o Estado.
O volume de López Silva amósase como unha moi interesante selecta, por canto pon por xunto pezas xornalísticas que permanecían arrombadas no faiado do esquecemento para todos, mesmo para os especialistas. É o caso da ducia de haxiografías e os sete relatos de tema relixioso que publicou Cunqueiro na revista Catolicismo entre os meses de xullo de 1945 e novembro de 1946, valiosos non só polo seu relevo literario, senón porque, amais, serven para demostrar que o mindoniense, lonxe do que durante tempo se pensou, non deixou a escrita de colaboración periodística naqueles anos, toda vez que lle fora retirado o carné de xornalista pola Delegación Nacional de Prensa o 24 de xuño de 1944.
Ademais destes textos de Catolicismo, López Silva reúne baixo o criterio temático do relixioso e/ou haxiográfico moitos outras breves colaboracións de Cunqueiro, sobre todo recollidas do Faro de Vigo, onde apareceron ao longo dos anos sesenta e setenta ducias destes escritos, principalmente na serie ‘El envés’ —que logo, como é ben sabido, sería peneirada polo de Mondoñedo para un seu libro homónimo de 1969—, mais tamén noutras de menor duración como ‘Imaginaciones del Camino’, ‘A vuelta de hoja’ ou ‘Correo sin fecha’, asinados todos co seu nome, agás un número pequeno deles que apareceron baixo o pseudónimo de Manuel María Seoane ou Álvaro Labrada.
Alén dos artigos de Catolicismo e Faro de Vigo, esta antoloxía de López Silva incorpora outros publicados antes, durante ou xusto despois da guerra civil española en cabeceiras como Era AzulLa Voz de EspañaABC ou Misión, aos que aínda habería que sumar uns poucos máis recollidos nos anos setenta de La Vanguardia Española e El Noticiero Universal.
O resultado son case cento e medio de extraordinarias creacións cunqueirianas nas que, como se un asistise a unha ucrónica romaría, descubrimos o pulo misioneiro de Frei Rosendo Salvado no país de Kangarooland, admiramos a inspiración alfabético-divina de San Metodio e San Cirilo, marabillámonos das milagreiras capacidades de San Patricio e das súas falas con toda canta flora e fauna a el se achegaba, sabemos do destino último da Saba Santa ou o sagrado cáliz, entendemos a mixtificación de Santa Úrsula e Once Mil Virxes, coñecemos cales son os santos todos dacabalo e, xaora, regresamos aos moitos artigos que o mindoniense dedicou a santidades para el predilectas nas súas festividades, como as de San Lucas, San Froilán, Santiago Apóstolo ou San Xurxo, entre outras.
De santos y milagros conta con dous ensaios introdutorios. Un deles (“La melancolía de la ficción”) débese a César Antonio Molina, quen propón unha revisión do global da obra do mindoniense interpretándoa á luz dun filtro melancólico, procurando asimilar a complexidade do seu universo creativo dende a óptica da rememoración saudosa e da comprensión do fenómeno humano a través dese ollar desposuído, de desigual loita entre o real e o fantástico, que en Cunqueiro habitaba.
O outro traballo introdutorio, “Álvaro Cunqueiro, su obra vital y literaria”, é un longo repaso aos principais socalcos biobibliográficos do autor de Merlín e familia. Nel, López Silva tenta explicar a actitude autorial do de Mondoñedo en cada momento da súa vida, contextualizala para que mellor se interprete e, alén diso, ofrece tamén unha cumprida análise da súa produción ensaística de tema relixioso e/ou haxiográfico, demostrando a importancia que este tipo de literatura tivo sempre na súa traxectoria.
De santos y milagros constitúe unha moi meritoria achega, posto que, ao tempo que recupera e pon ao alcance do lector ducias de textos descoñecidos e de non doado acceso, posibilita tamén unha nova ollada analítica á escrita literaria do mindoniense. Neste sentido, o traballo de Xosé Antonio López Silva merece saudarse con aplauso, pois, fóra dalgunhas inexactitudes e datos errados que se deslizan aquí e acolá ao longo do seu estudo introdutorio, non cabe dúbida de que fornece ao interesado na obra de Cunqueiro dunha escolma de primeira orde e soubo moi ben presentar e explicar a fascinante maxia de sabedorías e imaxinacións infindas coas que o mindoniense, señor das palabras, seguirá a aglaiar por séculos.
[Publicado nos xornais El Ideal GallegoDiario de FerrolDiario de Arousa e Diario de Bergantiños, 20-5-2012]
Armando Requeixo 

lunes, 7 de mayo de 2012


«En Mondoñedo hay gente muy curiosa, casi todos (me incluyo)»


En todos los pueblos hay personajes y cada uno ve a los personajes de su pueblo como seres únicos, sostiene Carlos Díaz de Pablo (Madrid, 1966). «Pero creo que en Mondoñedo hay más personajes que en otros pueblos, gente extraordinariamente curiosa. En general, y me incluyo, es un poco curioso todo el mundo, no sé cómo explicarlo». A su padre, Pablo Díaz Juárez, veterinario, le destinaron a Mondoñedo en 1976; él tenía nueve años y ganó a un tiempo un pueblo y la libertad: «La integración fue muy fácil y rapidísima. En aquellos años todo el mundo estaba en la calle a todas horas (la población casi duplicaba la actual), en contraste con la vida de la ciudad».
El flamante pregonero de As Quendas apenas recuerda sus primeras ferias de As San Lucas, más allá de lo sorprendente que resultaba «aquella marabunta de gente». Como buen mindoniense lo asimiló en seguida como parte de su paisaje vital. Del IES San Rosendo, donde estudió, guarda buen recuerdo de Puchades, aunque lo suyo, dice, nunca fue el dibujo, o del profesor de Física, Palacios. «Mi intención, de siempre, era hacer Biológicas, pero el año que acababa COU empezaron la facultad de Veterinaria en Lugo», explica, y decidió seguir los pasos de su progenitor.
Durante la carrera, en vacaciones, le acompañaba, y nada más terminar empezó a cubrir sustituciones. Siempre ha estado ligado a la universidad, colaborando con el área de reproducción y obstetricia de Veterinaria. Durante cuatro años trabajó en la Granja Gayoso Castro, de la Diputación de Lugo, en un programa experimental para crear un rebaño de vacas (de carne y de leche) donantes de embriones. Y su tesis giró en torno a la transferencia de embriones en vaca rubia gallega.
El fin de su contrato coincidió con la jubilación de su padre. «Y mientras buscaba otra cosa, estuve seis años trabajando en Mondoñedo», cuenta, como veterinario clínico, «el que hace de todo, inseminar, atender una vaca enferma, un parto...». Los dos primeros años no paró, con servicios diarios de 24 horas, para afianzar la clientela, -«cuántas veces acababas de llegar a casa por la noche y tenías que salir a las carreras»- y después empezó a turnarse en las guardias con un compañero de Alfoz y otro de Lourenzá.
En 2001 pasó a gestionar el programa de reproducción de la Asociación de Raza Rubia Gallega (durante su estancia en Mondoñedo realizaba una función similar en una cooperativa de ganaderos de leche de A Pastoriza, con la que continúa trabajando). Y ahora se encarga, además, del control reproductivo en otra empresa.
Recién nombrado académico
Carlos ingresó este año en la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, en la sección de medicina veterinaria. «Yo puedo aportar, sobre todo, una visión muy cercana al campo y al trabajo diario directo de un veterinario». Este mindoniense ha ejercido en un 70% de la provincia de Lugo, en algún tiempo en cuadras a las que se accedía a través de la lareira de la vivienda, durante su etapa en Mondoñedo; y ahora en explotaciones de 100 o 200 reses, con ganaderos «muy, muy profesionales y muy preparados» lo que, subraya, «cura la titulitis, si la padeces», y le obliga a mantenerse al día «para, al menos, ir a la par de ellos». «A mí me gusta este trabajo porque es la forma de estar activo», reconoce.
Este veterinario mindoniense ensalza a los ganaderos que, «en una situación al límite de la supervivencia, asfixiados, están haciendo una apuesta impresionante y son capaces de endeudarse y apostar por el futuro». Alude a profesionales que se han unido para compartir instalaciones, reducir costes y ganar calidad de vida -«de otro modo tienen 365 días de esclavitud absoluta»-. Y asegura que ya no hablan de «la Mareliña», sino de animales «rentables o no». «Hacen una evaluación del coste-beneficio y si una vaca no se paga la estancia en la explotación, se elimina». Él también contribuye, con su labor, a dignificar un sector «olvidado».

domingo, 6 de mayo de 2012

06-05-2012

Diante da carroza víase un escudo pintado cos principais elementos do escudo de Mondoñedo

Os maios en Mondoñedo. ano 1936

)
 
Os maios en Mondoñedo. ano 1936

Este ano correu a organización dos “Maios” a cargo da Rondalla “El Eco” dirixida polo popular perruqueiro da Fonte Vella, Manuel Ledo, “O Pallarego”.                

A carroza deste ano foi construída polo carpinteiro Ricardo Otero, coñecido na comarca de Mondoñedo polo nome de “O Pinto” e ía adornada con mirto, ramas de Pravia, copos de neve e outras flores, en un “chasis”.                 

Esta representaba unha gran Margarita, en cuxo centro aparecía o Maio, en traxe de Rei e ós lados e diante víanse dez nenas  co antigo traxe deste val, levando na man dereita un fermoso ramo de flores.                 

Diante da carroza víase un escudo pintado cos principais elementos do escudo de Mondoñedo, o seu cáliz coa hostia encima e tres cruces a cada lado.                 

Fixo de Maio o neno Antoniño Castro e as nenas que o acompañaban eran: Vilma Leivas, Carmencita Salgueiro, Aurorita Redruello, Esther Otero, Ileana Otero, Lourdes Paz, Priscila Castro, Carmencita Sandamil e Esperancita Seco.                 

Coa carroza ían corenta nenos  que formaban o coro infantil da rondalla, tocados con monteiras, despois o resto dos nenos do povo e numerosas persoas maiores.                 
A comparsa organizouse no patio da casa de Luaces, nunha  de cuxas dependencias se construíu a carroza.                 

A comparsa saíu as catro da tarde, precedida do gaiteiro das Casas Novas, percorrendo todas as rúas e prazas  da cidade, chegando o barrio de San Lázaro.                 
Neste maio colaboraron os mozos poetas, Álvaro Cunqueiro e Xosé Díaz Xácome con unas fermosas composicións.               

De Álvaro Cunqueiro son: “Romanciño de Don Mayo” e “Regueifa de todo o tempo”. A de Xácome titulase: “Cantiga de Don Mayo”.               

“Cantiga de Don Mayo” e “Romanciño de Don Mayo” foron cantadas polo coro de nenos.             

A “Cantiga de Don Mayo” dí:   
No tambor de lúa     
tocan as estrelas     
Anuncian gozosas     
visperas de festa.     
Por ledos camiños o     
Adianta Don Mayo     
Trai nos verdes ollos     
Brincos de páxaros.     
Verbas de namoro     
lle dicen as fontes     
aromas e soños     
lle ofrecen as froles.     
No bico do vento     
ven chegar aviña     
Don Abril prestoulle     
Azas de anduriña.       

E “ Regueifa de todo o tempo”.    
“En feira de mil colores     
a gaita andaba a brincar     
Maio bailaba con todas     
garrido  do bon bailar”.       

Todos os meses do ano     
envexa lle teñen ben     
Iles nin bailan nen ríen     
Que a palma Don Maio a tén.                 

O Maio anunciouse por medio de grandes carteis orixinais, colocados en distintos escaparates, e feitos pola man do mozo Ramón Prieto, membro da Rondalla. Tamén se imprimiron unhas follas, nas cales se publicaron varias poesías entre elas as que se cantaron.               

Ademais do Maio do “Eco” houbo o Maio tradicional, organizado e dirixido por nenos. Vestíronse no Río do Sixto, ó lado do bosque de Silva, con ramas de Pravia e flores e como premio recolleron moitas castañas, noces e algunhas “perras”.               

Este Maio para animar os veciños a darlles agasallos, cantaban as seguintes coplas:       

“ Dianos as mayolas     
Señor Capitán     
Dianos as mayolas     
D’a hucha d’o pan     
Levántate, Mayo     
Que tanto dormiche;     
Xa pasou o burro.     
E ti non-o viches. 

jueves, 3 de mayo de 2012

Comite Bretaña-Galicia

Desde Bretaña:

Amigas, Amigos de Galicia, les pedimos ayuda. 
Estamos trabajando sobre las relaciones que mantuvieron Alvaro Cunqueiro y Polig Monjarret para desarollar las músicas tradicionales tanto en Galicia como en Bretaña. Es un trabajo de “recolleita” para dar a conocer la obra de los dos. En 1964, Alvaro Cunqueiro viajó a Bretaña para encontrar Monjarret (foto: en Locronan), el cual hizo varios viajes a Galicia donde presentó su obra “Toniou Breiz Izel”. La mayor consecuencia de sus entrevistas fue un desarrollo de los intercambios musicales. Por ejemplo el bagad (banda bretona) de Lann Bihoué tocó en Vigo en 1964. El bagad de Vannes también. Pero no tenemos huellas de todo esto. Así que les pedimos ayuda: si tienen recuerdos, fotos, recortes de prensa o todo documento permitiendo realizar nuestro proyecto, de antemano muchas gracias. Pueden contactarnos a la dirección: bretagne.galice@gmail.com Pierre Joubin Presidente de Bretagne-Galice. 

domingo, 22 de abril de 2012

Universo Magnífico...IMPRESIONANTE...

http://www.numbersleuth.org/universe/


 una infografía interactiva que muestra la escala de decenas de cosas que podemos encontrar en nuestro universo, que van desde las galaxias hasta los insectos, las nebulosas y las estrellas a las moléculas y átomos. También algunos países, montañas, etc.
Además, todo está construido con fotografías reales y representaciones en 3D.
Cómo usarlo:
Paso 1:
Para experimentar esta infografía interactiva en pantalla completa (nuestra recomendación) haced clic en la “Pantalla completa” en la esquina superior derecha de la infografía.
Paso 2:
Elegid uno de los nueve puntos de partida moviendo el ratón por encima y haciendo clic en una de las 9 imágenes (átomos, animales, edificios, montañas, planetas, estrellas, nebulosas, galaxias y el universo observable).
Paso 3:
En la parte inferior de la infografía hay un punto azul azul que se puede hacer clic con el ratón, para ampliar y reducir.


AQuí teneis otra página con otras escalas

http://htwins.net/scale2/lang.html
Ayer se disputó un Barsa-R.Madrid. ¿Cuantos Tanos Pasman, estarian así en su sillón?


20-04-2012 / 18:20 h EFE
La Armada de Noruega ha anunciado que donará 100.000 euros a la entidad benéfica ferrolana Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol, según han informado hoy fuentes de esta organización vinculada a la Iglesia.
La Marina nórdica ya había anunciado un donativo por el mismo importe a la Cocina Económica de Ferrol.
Con estos dos gestos altruistas, el Gobierno de Oslo quiere agradecer a los ferrolanos el recibimiento que han dispensado a sus oficiales e ingenieros, con sus familias, durante una década de trabajo en los astilleros públicos de Navantia, en la ría de Ferrol, donde, desde el año 2000, se construyeron cinco fragatas F-310 para modernizar la flota nórdica.
En una carta dirigida a Cáritas, las Fuerzas Armadas de Noruega, han explicado que su "aportación" pretende mostrar su agradecimiento a la ciudad.
"Dar algo a cambio como símbolo de nuestra gratitud a los habitantes de Ferrol, que tan bien nos han recibido durante tantos años", expone el comunicado que han remitido a la entidad benéfica.
Los mandos noruegos subrayan que el donativo se realiza cuando las familias noruegas abandonan Galicia, una vez que ha concluido el programa naval, y como muestra de "solidaridad ante la difícil situación que atraviesa el país y la comarca ferrolana, con el deseo de que su aportación económica "contribuya al bienestar de Ferrol y especialmente de los más necesitados".
La presidenta de Cáritas en Ferrol, Josefina Rebés, ha mostrado su "profunda emoción y gratitud" por el gesto de los marinos noruegos que le da "un importante respiro a la entidad, que se enfrenta a un gran incremento de las demandas de ayuda".
La Cova do Rei Cintolo reabre este fin de semana en Mondoñedo
Amantes de la espeleología pueden vivir una experiencia única en las entrañas de la cavidad, reservando con antelación en la Oficina Municipal de Turismo
YOLANDA GARCÍA LA VOZ DE GALICIA
Mondoñedo 17 de abril de 2012 16:38
La Cova do Rei Cintolo en Mondoñedo, que desde su apertura para visitas guiadas ha recibido a miles de visitantes, reabre como suele hacerlo por estas fechas, pasada la estación fría. Lo hará este fin de semana, según informaron hoy desde la Oficina Municipal de Turismo, donde hay que reservar previamente, llamando al teléfono 982 507 177, para poder visitarla.


Los turnos de visita son los viernes a las 17.00 y sábados y domingos a las 12.00 y 17.00 horas, calendario y horario que se mantendrán durante este trimestre, hasta julio, pues en verano suele ampliarse.


El precio de la entrada es 15 euros por personas y los grupos se forman con un mínimo de 4 y un máximo de 12, exclusivamente con mayores de 12 años.


La Cova do Rei Cintolo en Mondoñedo es uno de los atractivos turísticos y de las riquezas naturales de A Mariña que permite vivir una experiencia única en el campo de la espeolología y del turismo, viajando a las entrañas de la tierra.El gran maestro de capilla Joaquín Lázaro


«Forma Antiqva», durante la interpretación de la ópera «Dido y Eneas», el pasado sábado, en Oviedo. nuria paniceres
«Forma Antiqva», durante la interpretación de la ópera «Dido y Eneas», el pasado sábado, en Oviedo. nuria paniceres
Javier NEIRA

La música de Joaquín Lázaro, maestro de capilla de la Catedral de Oviedo, contemporáneo de Mozart, será ofrecida, y casi se puede decir que estrenada, el miércoles de la próxima semana en el primer templo asturiano. El concierto correrá a cargo del conjunto «Forma Antiqva». La recuperación de las partituras, que se custodian en el archivo de la basílica, corrió a cargo de María Sanhuesa, profesora de Musicología de la Universidad de Oviedo. Música compuesta en la Catedral de Oviedo, para la Catedral de Oviedo y que se interpretará, más de dos siglos después, en la propia Catedral de Oviedo.

Joaquín Lázaro nació en Aliaga, provincia de Teruel, en 1746. Se ordenó sacerdote en Zaragoza y, como indica la profesora Sanhuesa, no rodó por diversas catedrales tanto como otros colegas de la época. Se formó en el Pilar zaragozano, donde estuvo hasta 1778; pasó dos años en la catedral de Mondoñedo y llegó a Oviedo en febrero de 1781, donde permaneció hasta prácticamente su muerte, en septiembre de 1786, cuando estaba en Mondoñedo de nuevo.

Una vida corta, apenas 40 años, y con escasa salud, y una estancia breve en Asturias, escasamente cinco años, pero muy fecunda ya que compuso 25 obras en latín, entre salmos, motetes y una misa, y 30 arias en castellano y otros 30 villancicos, con coro e instrumentos.

En el concierto del próximo miércoles se ofrecerán cinco arias para soprano, a cargo de la extremeña María Espada -que la pasada semana cantó en Oviedo la ópera «Dido y Eneas», de Purcell, con «Forma Antiqva»-, con distintas combinaciones de instrumentos. También se interpretarán tres obras de Telemann y una de Vivaldi. Entre las arias figura una que se titula «El soberano Dios», a la que después se le cambió la letra -el título es el original- y que se interpretó con motivo del nombramiento del conde de Campomanes como presidente del Consejo de Castilla en el año 1789, ya fallecido Lázaro.

En sólo cinco años en Asturias el músico aragonés no solamente compuso un considerable número de obras, sino que, asimismo, se integró en el entorno, de manera que ingresó en la Real Sociedad de Amigos del País, junto a su discípulo Luis Blasco, que incluso compuso un oratorio para la sociedad.

Lázaro llegó a Oviedo acompañado por su sobrina Joaquina Lucía Lázaro, que se casó con Rafael Labastida, bajonista -intérprete de bajón, antecedente del fagot- en la orquesta de la Catedral asturiana. Sintiéndose enfermo, el maestro de capilla viajó con el marido de su sobrina hasta Mondoñedo, en busca de otros aires que pudiesen mejorar su quebrantada salud, pero a los pocos días allí falleció. Está enterrado en la catedral mindoniense, al pie del altar de la Virgen de los Dolores.

Se conservan partituras de Lázaro en las catedrales o recintos religiosos de Astorga, La Coruña, Jaén, Málaga, Montserrat, Mondoñedo, Orense, El Burgo de Osma, Palencia y Zamora, además de Oviedo. Una obertura incompleta del compositor aragonés forma parte de una recopilación de partituras, en nueve volúmenes, que se conserva en la Biblioteca Nacional. Fue un encargo de Juan Esteban de Armendáriz, marqués de Castelfuerte, al abate Girolamo Sertori, que reunió los textos e incluyó la pieza de Lázaro.

El concierto del próximo miércoles estará dirigido por el maestro Aarón Zapico, líder de «Forma Antiqva», y además de la soprano María Espada tendrá un papel destacado el flautista Guillermo Peñalver. Como ha indicado la profesora María Sanhuesa, «lo que le corresponde cantar a la soprano es difícil, en realidad toda la música de Lázaro es difícil y aun más complicado es lo que le corresponderá al flautista. María Espada y Guillermo Peñalver son dos excelentes profesionales, a la altura de esas complejidades».

El concierto se ofrecerá el día anterior, martes, en León, en el Auditorio, dentro de un ciclo organizado por el Ministerio de Educación y Cultura y concretamente por el Centro Nacional de Difusión Musical. En Oviedo se presentará bajo el epígrafe «Sancta Ovetensis. Esplendor musical en la Catedral de Oviedo», con la colaboración del Ayuntamiento carbayón y el cabildo del primer templo asturiano.

María Sanhuesa inició sus investigaciones en los fondos musicales del archivo de la Catedral de Oviedo en 1996. Se trataba de adentrarse en un material muy interesante y proceder a su catalogación definitiva. El proyecto sigue en pie, pero como el volumen es aun mayor del evaluado, se ha optado por ir dándole salida y que sea conocido, que se toque y suene en la medida que es recuperado

sábado, 14 de abril de 2012

Un día normal, escuchas una canción 
alguno de tus sentidos te lleva a un recuerdo.
Instintamente 


Un día descubres los bolsillos
huérfanos de canicas y de cromos,
hechas de menos el balón de los recreos
y las novelas de Marcial Lafuente Estefanía.
Nada queda de las tardes de aventura,
de la búsqueda de nidos y de setas,
bocadillos de nocilla, tigretones y phoskitos,
el dictado, la tabla de multiplicar estrellas,
y el río Miño  que recitabas de memoria
ante la severa pizarra de la primera escuela.
También se han ido los muñecos de nieve,
los héroes de los tebeos derrotando a los malvados,
el Sil allá abajo como una frontera de misterio
y las mariposas clavadas
en los alfileres de la inocencia.

Encuentras en cambio más arrugas en la cara,
alarmas blancas entre el pelo
y los gestos como cansados
al borde de un abismo.
Te queman las tarjetas bancarias casi sin fondos,
los buzones inundados de publicidad,
la cita con el oftalmólogo,
la comunidad de vecinos, los atascos,
tantas revoluciones perdidas,
y el despertar malhumorado de tu compañera.
Sabes entonces que tu infancia ha quedado muy atrás,
que el barco pirata naufragó hace tiempo
y que el Capitán Trueno
no acudirá jamás
a rescatar a la princesa.

viernes, 23 de marzo de 2012


Mondoñedo honra a Pulpeiro

El próximo 9 de noviembre se cumplen cien años de la muerte de Manuel Leiras Pulpeiro, persona controvertida que gozó de enorme reconocimiento social entre los mindonienses

6 votos
El próximo 9 de noviembre se cumplen cien años de la muerte de Manuel Leiras Pulpeiro, persona controvertida que gozó de enorme reconocimiento social entre los mindonienses, y uno de sus grandes escritores. Mondoñedo lo recordará con un programa que se desarrollará a lo largo de todo el año que liderará el Concello, aunque las asociaciones también participarán activamente.
El concejal de Cultura Xusto Fernández Haro se reunió esta semana con varios miembros de esos colectivos, desde Abrindo Camiño, hasta Amigos de Mondoñedo, O Pasatempo, Aciam, Orfeón de la Sociedad de Obreiros, de coches antiguos, entre otras que se han mostrado dispuestas a colaborar, aunque no asistieron. El objetivo era poner sobre la mesa iniciativas y plantear la necesidad de coordinarse para que los actos no se solapen.
Barajan la posibilidad de organizar unas jornadas sobre Leiras, en las que expertos en el personaje abodarán su labor como médico, su preocupación por los más necesitados, su obra poética, su faceta de recopilador de expresiones gallegas, etcétera.
También estudian la posibilidad de desarrollar una ruta sobre el escritor, de editar material divulgativo, especialmente en la época estival y centrado en el sector hostelero. Amigos de Mondoñedo podría dedicarle un monográfico en su publicación, hablaron de un posible recital poético y, con la colaboración de la Escuela Municipal de Música, de elaborar también poemas musicados.
Pretenden involucrar en la celebración a los centros de enseñanza locales, que abordarían la figura y obra de este mindoniense e incluso podrían publicar algún material inédito de Leiras. El escritor, que fue presidente del Comité Republicano Federal de Mondoñedo Liberal, reconocido anticlerical, que rechazó el nombramiento de miembro de la Real Academia Gallega al considerar que no era merecedor, escribió Cantares Gallegos. En 1983 se le dedicó el Día das Letras Galegas y cada año, en el aniversario de Cunqueiro, es ya tradición colocar un ramo de flores ante su sepultura.

Rescatan siete relatos inéditos de Álvaro Cunqueiro

«De santos y milagros» recupera siete textos que solo habían aparecido en los cuarenta en la revista «Catolicismo»

4 votos
El pasado septiembre La Voz adelantaba el hallazgo, por parte del profesor Xosé Antón López Silva, de siete relatos inéditos de Álvaro Cunqueiro que, tras su publicación en la revistaCatolicismo en los años 1945 y 1946 no habían vuelto a salir a la luz. Hasta ayer, con la presentación en Madrid de De santos y milagros, antología coordinada por López Silva que rescata 138 textos y artículos, entre ellos los siete relatos hasta ahora desconocidos, y que una vez publicados solo habían pasado a la recámara de las hemerotecas.
Este es un Cunqueiro en su salsa, es decir «hagiográfico y milagroso», tal y como apuntó ayer en la presentación López Silva, por lo que esta publicación cobra, más allá de lo inédito, el valor de lo esencial y reconocible que ha hecho célebre a su autor.
De santos y milagros, del que es prologuista César Antonio Molina, pertenece a la Colección Obra Fundamental de la Fundación Banco de Santander. Y en Madrid, en un acto presentado por Borja Baselga, director de la Fundación Banco de Santander, junto a López Silva y el propio Molina, se incidió en la importancia del autor de Merlín e familia como creador, impulsor y renovador de las letras gallegas, pero también en su trascendencia como uno de los más importantes escritores españoles de la segunda mitad del siglo XX.
El escritor y exministro de Cultura César Antonio Molina advirtió, no sin cierta ironía, que sus charlas con Cunqueiro «fueron reales, a diferencia de las de otros», para dejar patente su relación con Cunqueiro desde lo sentimental a lo literario, los lazos familiares de amistad de su padre y su tío con el escritor, y su labor de investigación de la obra del creador de Escola de menciñeiros.
Molina, que siendo un niño conoció a Cunqueiro, resumió así el contenido del volumen: «Esta recopilación temática es como las que él quería. Yo lo hice así y Xosé Antón también», remarcó. López Silva, que también incorpora a esta atractiva obra un estudio literario, apuntó: «Cunqueiro es temático, pero no son tantos temas, porque era un escritor de mundos».
Xosé Antón López Silva también subrayó que «esta obra sirve de referencia de su obra por esos siete relatos que contiene y que estaban en la revista Catolicismo», además de destacar el valor que tendrá De santos y milagros para entender el periodo anterior a 1955 y conocer la obra ficcional de ese período.
Artículos de La Voz
En la selección de 138 artículos y textos de Cunqueiro se han incluido colaboraciones del escritor mindoniense con diferentes cabeceras, entre las que figuran varios artículos publicados en diferentes etapas de su carrera en La Voz de Galicia.
«Mis charlas con Álvaro Cunqueiro fueron reales, a diferencia de las de otros»
César Antonio Molina
«El lector que se acerque a estos textos encontrará al Cunqueiro que nos gusta a los que lo leemos, el del reconocimiento a su estilo. El lector se siente encantado porque se nota en territorio conocido, porque saborea el lenguaje del propio autor», relató López Silva.